Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaxmartii xmartii
raggio-di-sole
Kryzys tożsamości najlepiej smakuje w listopadzie. 
raggio-di-sole
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianothingmore nothingmore
raggio-di-sole
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
raggio-di-sole
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
raggio-di-sole
8876 26b2 390
Reposted fromterefereere terefereere viaxmartii xmartii

November 04 2017

5597 bbe5 390
Reposted fromPitch Pitch viajulchens julchens

November 02 2017

raggio-di-sole

Dzisiaj jestem szczęśliwa.

A o jutro będę się martwiła jutro.

— Cecelia Ahern

October 31 2017

raggio-di-sole
3515 8ad1 390
wwa
Reposted frommysoul mysoul viasomeonelikeme someonelikeme
raggio-di-sole
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viasomeonelikeme someonelikeme

October 28 2017

raggio-di-sole
8951 4ca8 390
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viajdeg jdeg

October 26 2017

5653 7246 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajulchens julchens
raggio-di-sole
raggio-di-sole
1168 f2d5 390
Reposted fromsarazation sarazation viaxmartii xmartii
raggio-di-sole
raggio-di-sole
Miłość jest wtedy, kiedy patrzysz na Niego i myślisz: "mam wszystko".
Reposted fromodmienna odmienna viaxmartii xmartii

July 02 2015

raggio-di-sole
raggio-di-sole
3478 6b76 390

June 29 2015

raggio-di-sole
6709 6b85 390

June 04 2015

raggio-di-sole
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl