Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

raggio-di-sole
1462 bf1f 390
Reposted fromolaosa olaosa viasurrealistyczna surrealistyczna

March 11 2018

raggio-di-sole
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

March 09 2018

raggio-di-sole
1730 c4d6 390
via Żurnalista.pl
raggio-di-sole
7430 f3a1 390

March 01 2018

raggio-di-sole
9559 b79e 390
o!
Reposted fromjulios julios viasurrealistyczna surrealistyczna
raggio-di-sole
6140 e03b 390
wszyscy to pragną, wszyscy do tego dążą
raggio-di-sole
6070 761f 390
Reposted from2017 2017 viajakubzulczyk jakubzulczyk
raggio-di-sole
raggio-di-sole
9719 99d1 390
Reposted frommoai moai viadoubleespresso doubleespresso

February 14 2018

raggio-di-sole
9249 1f9f 390
0049 33de 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaxmartii xmartii

February 10 2018

raggio-di-sole
2453 cf08 390
Reposted fromonlyman onlyman
raggio-di-sole
0495 1298 390
Reposted fromonlyman onlyman
raggio-di-sole
0499 3c8e 390
Reposted fromonlyman onlyman
raggio-di-sole
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaxmartii xmartii
raggio-di-sole

November 17 2017

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaxmartii xmartii
raggio-di-sole
Kryzys tożsamości najlepiej smakuje w listopadzie. 
raggio-di-sole
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianothingmore nothingmore
raggio-di-sole
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl